Povrly » World Travel
 

 Povrly

15/3/2011

povrly JPG
povrly JPG Místo konání

20090804beach povrly jpg
20090804beach povrly jpg BEACHVOLEJBALOVÝ TURNAJ V POVRLECH SE VYDA?IL Na koupali?t? v Povrlech na Ústecku p?ijelo dvacet tým? na ve?ejný turnaj v beachvolejbalu dvojic Po?así jim dokonale p?álo Za plné oble?enosti

mapa0064 gif
mapa0064 gif m??ítko 1 64 000

mapa0200 jpg
mapa0200 jpg m??ítko 1 200 000

mapa0012 gif
mapa0012 gif m??ítko 1 12 000

mapa0100 jpg
mapa0100 jpg m??ítko 1 100 000

mapa0032 gif
mapa0032 gif m??ítko 1 32 000

povrly1 gif
povrly1 gif Povrly Pommerle 143 m n m Obec z 9 a? 10 století zmi?ovaná 1186 jako majetek johanit? potvrzený listinou ?eského kní?ete Bed?icha Ve 14 stol pat?ila

Z? povrly
Z? povrly

disko m jpg
disko m jpg krou?ku 9 prosince 2004 se konala Mikulá?ská diskotéka v místní hasi?ské zbrojnici Finance zajistili sponzo?i a pekárna Povrly v?novala dort v podob? hasi?ského auta Jeliko? v zimních m?sících jsou sportovní aktivity dost omezeny d?ti se spí?e teoreticky p?ipravují na ?innost pro Po?ární sport Velkým p?ínosem jsou volné hodiny v

Povrly - Wikipédia
Povrly est un village et une commune du district et de la région dÚstí nad Labem en Tchéquie. Histoire

povrly : definition of povrly and synonym of povrly (Czech)
Definitions of povrly, synonyms, antonyms, derivatives of povrly, analogical dictionary of povrly (Czech)

YouTube - Povrly
no description available

Category : reserved to connected users | Write a comment | Print

Comments

| Contact author |