Potkela » World Travel
 

 Potkela

13/3/2011

Maps, Weather, Videos, and Airports for Askala, Finland
Haanpaa (1.5 nm) Iso-Preitila (1.8 nm) Taatila (2.2 nm) Oinila (1.1 nm) Vista (2.0 nm) Paimio (2.0 nm) Pyoli (1.4 nm) Rapala (2.1 nm) Potkela (4.1 nm) Jaakoppi (4.3 nm)

Maps, Weather, Videos, and Airports for Sauvo, Finland
Potkela (4.1 nm) Tuuvala (2.8 nm) Jaakoppi (4.3 nm) Ilttula (4.5 nm) Saustila (1.8 nm) Huso (3.2 nm) Vahakyla (1.4 nm) Kursala (2.5 nm) Danskulla (2.5 nm) Kotikyla (4.0 nm)

Maria Juhontytär Soikkeli, Meskanen, s. 11.10.1868 Rautu ...
s. 25.12.1796 Rautu Potkela k. 703.1856 Rautu Kaskaala: Heikki Antinpoika Hännikäinen s. 20.12.1767 Rautu Potkela k. 14.4.1842 Rautu Potkela

Category : reserved to connected users | Write a comment | Print

Comments

| Contact author |