Popowice » World Travel
 

 Popowice

7/3/2011

popowice 1 jpg
popowice 1 jpg po?udniowym doje?d?amy do miejscowo?ci Popowice w której znajduje si? ko?ció? p w Wszystkich ?wi?tych Jest to ko?ció? filialny parafii Kad?ub Powsta? ok roku 1520 Zbudowany jest w oparciu o zasady podobne do wi?kszo?ci ko?cio?ów z tego okresu Prezbiterium skierowane na wschód wej?cie g?ówne poprzez wie?? znajduj?c? si? od zachodu Od

popowice 2 jpg
popowice 2 jpg kopulasta wie?yczka Na terenie wokó? ko?cio?a istnia? ongi? cmentarz gdzie pochowany by? Maciej ?ubr jeden z bohaterów historycznej powie?ci Wac?awa G?siorowskiego Huragan Do popowickiej ?wi?tyni wchodzimy wej?ciem bocznym przez krucht? Wej?cie to jeszcze ok 20 lat temu wygl?da?o zupe?nie inaczej ni? dzi? Istnia?y niezwykle ciekawe pó?nogotyckie

legnicka park popowice 1 jpg
legnicka park popowice 1 jpg

popowice1xk4 jpg
popowice1xk4 jpg Spróbuj? pokaza? to na fotce z lat 50 tych 44 |

http   static panoramio com photos original 8518715 jpg
http static panoramio com photos original 8518715 jpg ? Port Popowice

FOT 08 Popowice1 ramka jpg
FOT 08 Popowice1 ramka jpg

FOT 10 Popowice2 ramka jpg
FOT 10 Popowice2 ramka jpg

FOT 07 Popowice1 ramka jpg
FOT 07 Popowice1 ramka jpg

FOT 09 Popowice2 ramka jpg
FOT 09 Popowice2 ramka jpg

FOT 11 Popowice3 ramka jpg
FOT 11 Popowice3 ramka jpg

YouTube - Popowice dawniej i dzi?
Przedstawiam wam po??czenie zdj?? wroc?awskiej dzielnicy Popowice z roku 2010 oraz renderów przedstawiaj?cych te same miejsca w latach 30 ubieg?e...

popowice.pl
Skontaktuj si? z abonentem domeny

YouTube - Korty Popowice STP Wroc?aw
Korty Popowice STP Wroc?aw ... This feature is not available right now. Please try again later.

Category : reserved to connected users | Write a comment | Print

Comments

| Contact author |